ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ФИЗИОЛОГИЯСЫ » www.smsreferat.kz

www.smsreferat.kz » Лекции » ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ФИЗИОЛОГИЯСЫ

 

ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ФИЗИОЛОГИЯСЫ

ЖАС ЕРЕКШЕЛІК ФИЗИОЛОГИЯСЫ
пәні бойынша дәрістер
2004 жыл.
Дәріс№ 1
Тақырып: КІРІСПЕ. АҒЗАНЫҢ ӨСУІ МЕН ДАМУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ.
СҰРАҚТАР:
1.Жас ерекшелік физиологиясы пәні.
2.Ағза - өзін-өзі реттеуші жүйе ретінде.
3.Гомеостаз жөніндегі түсінік.
4.Ағзаның өсуі мен дамуы жөніндегі түсінік.
5.Жас кезеңдері.
6.Тұқым қуалаушылық және орта.
Дәріс № 2
Тақырып: ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ФИЗИОЛОГИЯСЫ. ҚОЗУ.
СҰРАҚТАР:
1.Жүйке жүйесінің маңызы.
2.Рефлекс – жүйке жүйесі қызметінің негізгі түрі ретінде.
3.Тітіркендіргіштердің классификациясы.
4.ОЖЖ-дегі қозу және тежелу.
5.Жүйке жүйесіндегі әр түрлі бөлімдердің жасқа сай ерекшеліктері.
6.ОЖЖ-ның анализдік-синтездік іс-әрекеті.
7.Екі сигналдық жүйе.
Дәріс № 3
Тақырып. ОРТАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІ (О.Ж.Ж.). ЖОҒАРҒЫ ЖҮЙКЕ ҚЫЗМЕТІ (Ж.Ж.Қ.)
СҰРАҚТАР:
1.Шартты және шартсыз рефлекстер.
2.Мидың анализдік-синтездік іс-әрекеті.
3.Екі сигналдық жүйе.
4.Есте сақтау және оның түрлері.
5.Ұйқы.
6.Динамикалық стереотип.
7.Жоғарғы жүйке іс-әрекетінің типтері.
Дәріс № 4
Тақырып: АНАЛИЗАТОРЛАР ФИЗИОЛОГИЯСЫ
(СЕНСОРЛЫ ЖҮЙЕ).
СҰРАҚТАР:
1.Анализаторлар жөніндегі түсінік (сенсорлы жүйелер).
2.Анализаторлардың құрылысы.
3.Көру анализаторы.
 Дәріс № 5
 Тақырып: ТІРЕК-ҚИМЫЛ АППАРАТЫНЫҢ
ЖАСҚА САЙ ЕРЕКШЕЛІГІ.
 СҰРАҚТАР:
1. Тірек-қимыл аппаратының құрылысы және маңызы.
2. Бұлшық ет тонусы.
3. Дене тәрбиесінің маңызы.
4. Статикалық және динамикалық жұмыс.
Дәріс № 6
Тақырып : ҚАН ЖӘНЕ ҚАН АЙНАЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ
ФИЗИОЛОГИЯСЫ
 
СҰРАҚТАР:
1. Қан және оның маңызы.
2. Қанның қызметі.
3. Қан жасалудың жас ерекшелігі.
4. Қанның құрамы мен қасиеті.
Дәріс № 7
Тақырып. ҚАН АЙНАЛУ ЖҮЙЕСІ.
СҰРАҚТАР:
1. Қан айналу жүйесінің маңызы.
2. Үлкен және кіші қан айналу шеңбері.
3. Жүрек және оның жас ерекшеліктері.
4. Жүрек циклы.
5. Артериалды қан қысымы.
6. Қан айналудың реттелуі.
Дәріс № 8
Тақырып: ЗАТ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ АЛМАСУ
СҰРАҚТАР:
1. Зат алмасу жөніндегі түсінік. Зат алмасудың ағза үшін маңызы.
2. Белок алмасуы.
3. Майлардың алмасуы.
4. Көмірсулардың алмасуы.
5. Витаминдер және олардың маңызы.
6. Рационалды тамақтанудың маңызы.
Дәріс № 9
Тақырып: ЭНДОКРИНДІ ЖҮЙЕ ФИЗИОЛОГИЯСЫ.
ОНЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.
СҰРАҚТАР:
1. Ішкі сөлініс бездері жөніндегі түсінік (эндокринді жүйе). Гормондар.
2. Қалқанша без.
3. Бүйрек үсті безі.
4. Ұйқы безі.
5. Жыныс бездері. Жыныстық жетілу.
6. Гипофиз.
Дәріс №10
Тақырып: ТЫНЫС АЛУ ФИЗИОЛОГИЯСЫ. ТЫНЫС АЛУ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.
СҰРАҚТАР:
1. Сыртқы тыныс алу жөніндегі түсінік.
2. Тыныс алудың маңызы.
3. Тыныс алу жүйесі. Өкпедегі газ алмасу.
4. Сыртқы тыныс алу көрсеткіштері. Тыныс алудың реттелуі.
5. Тыныс алу мүшелерінің гигиенасы.
Дәріс № 11
Тақырып: АС ҚОРЫТУ ФИЗИОЛОГИЯСЫ.
БАЛАЛАРДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІГІ.
СҰРАҚТАР:
1. Ас қорытудың маңызы.
2. Ауыз қуысындағы ас қорытылу.
3. Қарындағы ас қорытылу.
4. Ащы ішекте ас қорытылу.
5. Тоқ ішекте ас қорытылу.
6. Ішек ауруларының профилактикасы.
 
Бастапқы әскери дайындық

Категориясы: Лекции