СӨЗЖАСАМ » www.smsreferat.kz

www.smsreferat.kz » Лекции » СӨЗЖАСАМ

 

СӨЗЖАСАМ

Сөзжасам
пәні бойынша
ДӘРІСТЕР КУРСЫ
2005
1-дәріс
СӨЗЖАСАМДЫҚ ЕДИНИЦАЛАР
1.Сөзжасам туралы түсінік
Сөзжасамдық единицалар
2-дәріс
СӨЗДЕРДІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ
(МОРФЕМАЛАР ТУРАЛЫ ТҮСІНІК ЖӘНЕ ЖҰРНАҚТАР)
Сөздердің құрамы
Морфемалар туралы түсінік
Жұрнақтар және олардың түрлері
3- дәріс
СӨЗЖАСАМ ТӘСІЛДЕРІ
1.Сөзжасам тәсілдері
2.Синтетикалық сөзжасамдық тәсіл
Лексика-семантикалық тәсіл
4-дәріс
ТУЫНДЫ СӨЗДЕРДІҢ СИНТАКСИСТІК ТӘСІЛ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛУЫ
1.Күрделі сөздер туралы түсінік
2.Біріккен күрделі сөздер
3.Қосарлы күрделі сөздер
4.Тіркесті күрделі сөздер
Қысқарған күрделі сөздер
5-дәріс
ЗАТ ЕСІМНІҢ СӨЗЖАСАМЫ
1.Зат есімнің жасалу жолдары
2.Есімдерден зат есім жасайтын аффикстер
3.Еліктеу сөздерден зат есім жасайтын аффикстер
Реңк мәнін білдіретін жұрнақтар
6-дәріс
ЗАТ ЕСІМНІҢ СИНТЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ТӘСІЛ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛУЫ
 
1.Етістіктен жасалған туынды зат есімдер
Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған зат есімдер
7-дәріс
СЫН ЕСІМ МЕН САН ЕСІМНІҢ СӨЗЖАСАМЫ
1.Сын есімнің жасалу жолдары
Сан есімнің сөзжасамы
8-дәріс
ЕСІМДІК, ЕТІСТІК, ҮСТЕУДІҢ СӨЗЖАСАМЫ
Есімдіктің сөзжасамы
Етістіктің сөзжасамы
Үстеудің сөзжасамы
 
Тілі

Категориясы: Лекции